เรื่องพิเศษ  
   

ไป..."DNA Explorer Trip" กับ "ลังโคม"

เฌอรี่
 
     
 

      อุณหภูมิในฤดูร้อนของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นที่รู้จักกันว่า "สูง" มากขนาดไหน แถมแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ก็มีรังสีต่าง ๆ ที่เป็นตัวทำลายชั้นผิวของคนเรารวมอยู่ด้วย ดังนั้นในแต่ละวันผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำของโลกจึงมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญทำการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาปกป้องชั้นผิวกันอย่างไม่มีวันหยุด โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำการปกป้องผิวลึกถึง DNA กันแล้ว ที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ BIOTEC จังหวัดปทุมธานี หน้า 158

 
 
   

   

   

   
 
     
 
 

  สงวนลิขสิทธิ์โดย Sri Siam Printing Press Co.,Ltd.