Social Acts
ฉันทณัฏฐ แก้วเพ็ชร์ กับประสบการณ์ที่หลากหลาย

Social Act ฉบับนี้ จะมาพูดคุยกับผู้หญิงเก่งมากความสามารถคนหนึ่งในวงการประชาสัมพันธ์ เธอคือคุณเป็กกี้ หรือฉันทณัฏฐ แก้วเพ็ชร์ คุณเป็กกี้ มีประสบการณ์ผ่านการทำงานมาหลากหลายอาชีพ ทั้งการเป็นนางแบบ แอร์โอสเตน ด้านการตลาด ซึ่งเป็นชีวิตการทำงานที่สนุกสนาน เพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบ ได้เดินทางและได้รู้จักพบปะผู้คนมากมาย

ปัจจุบัน คุณฉันทณัฏฐ แก้วเพ็ชร์ มีตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกสายงานหนึ่งที่มีประสบการณ์และพร้อมจะนำความรู้ความสามารถมาบริหารงาน และต่อจากนนี้คือเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ หน้า 112
 
     
 

  สงวนลิขสิทธิ์โดย Sri Siam Printing Press Co.,Ltd.