Social Acts
จารุวรรณ์ บรรณวัฒน์
16 ปีบนความซื่อสัตย์กับลูกค้า


การทำงานด้วยความรัก ความชอบ ย่อมทำให้ผลงานหรือธุรกิจของเรานั้นราบรื่นและประสบความสำเร็จ เฉกเช่นเดียวกับผู้หญิงคนนี้ คุณจารุวรรณ บรรณวัฒน์ เธอเลือกที่จะทำธุรกิจเครื่องประดับเพราะความชอบส่วนตัว จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 16 ปี เธอบริหารงานและมีแบรนด์เครื่องประดับของตัวเองที่ชื่อว่า "Roxerina" ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับเงินรายแรกๆ ที่เป็นนที่รู้จักกันดีในตลาดต่างประเทศ

และต่อจากนี้คือเรื่องราวและความเป็นมาของคุณจารุวรรณ บรรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเอ็นบี เอ็มเอฟจี แอนด์ เอกซ์ปอร์ตติ้ง จำกัด ในฐานะเจ้าของแบรนด์ "Roxerina" หน้า 114
 
     
 

  สงวนลิขสิทธิ์โดย Sri Siam Printing Press Co.,Ltd.